De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stemt in met de overname van de zorgactiviteiten van Diafaan door een consortium van drie zorgaanbieders.

Sensire, Pleyade en Liemerije willen ieder een onderdeel van de failliet verklaarde zorgaanbieder Diafaan overnemen. NZa heeft de overname in een spoedprocedure voorlopig goedgekeurd, laat de toezichthouder donderdag weten.

Diafaan bood thuishulp, verpleeghuiszorg en dagbesteding aan. De organisatie werd vorige maand failliet verklaard. De curator heeft vervolgens met de drie genoemde partijen een akkoord gesloten.

NZa moet overnames in de zorg altijd goedkeuren. De toezichthouder kan een fusie of overname voorlopig toestaan als er haast bij is. De NZa kan nog nadere voorwaarden stellen aan de overname.

De toezichthouder onderzoekt of de overnamepartijen de plannen zorgvuldig hebben afgestemd met hun personeel, cliëntenraden en andere betrokkenen. Ook moet duidelijk zijn wat de gevolgen zijn voor de cruciale zorg aan patiënten.

Na het besluit van de NZa zal toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) de overname door Pleyade ook toetsen. ACM bekijkt of dit gevolgen heeft voor de mededinging, omdat het om een grotere overname gaat.