Wat kan ik voor u doen ?

Strategisch advies

 • Inzicht krijgen in de wensen van uw klanten zodat uw dienstverlening nog beter kan aansluiten bij wat zij nodig hebben.
 • Hoe is het gesteld met uw stakeholdermanagement? Hebt u inzicht in hun wensen en werkt u actief met hen samen zodat u samen met hen de gewenste win-win kun realiseren?
 • Een kritische blik op de effecten van uw kwaliteitsbeleid. Wat zijn de belangrijkste signalen van uw medewerkers? Zijn de doelen die u hebt geformuleerd duidelijk voor uw medewerkers? Voelen zij zich betrokken en gestimuleerd? Voldoen de gekozen instrumenten? Is vernieuwing gewenst zo ja, hoe?
 • Hoe effectief en “taakvolwassen” zijn uw teams?
  Is er sprake van zelfsturing?
  Of hebben ze steun nodig om meer als team te kunnen functioneren?

Procesregisseur

 • Zijn er ingrijpende strategische keuzes nodig om uw marktpositie te versterken? En vraagt u zich af hoe uw medewerkers daarin goed te ondersteunen zodat de implementatie van de nieuwe koers succesvol wordt? Ondersteunt de organisatiecultuur de gewenste koers en het gewenste gedrag?
 • Heeft u als bestuurder/directeur behoefte aan een klankbord en (tijdelijke) ondersteuning bij het uitwerken en uitvoeren van een effectief verbeterplan?
 • Wilt u nieuwe zorg/dienstverleningsconcepten ontwikkelen en leiden de gesprekken tot nu toe nog niet tot de gewenste resultaten?  Misschien kan een externe procesbegeleider uitkomst bieden?
 • Wilt u nieuwe diensten ontwikkelen en is daarvoor ruimte nodig om multidisciplinair te onderzoeken, ontwikkelen, experimenteren en implementeren?

Leidersrol

 • Hebt u tijdelijk behoefte aan extra leiderschapsvaardigheden voor het opzetten en werkend krijgen van een project of een team? Of omdat er door tijdelijke afwezigheid van de bestuurder of een MT lid behoefte is aan steun bij het vervullen van de leiderschapsrol binnen uw organisatie?