Zeventien initiatieven om onderwijs beter te laten aansluiten op de arbeidsmarkt, krijgen samen 43,5 miljoen euro om dat ook echt te bereiken.

Onderwijsminister Jet Bussemaker heeft de projecten maandag aangewezen; het geld komt uit het regionaal investeringsfonds.

Door het geld moet het voor mbo-studenten mogelijk worden om al tijdens hun studie te werken met bepaalde technieken en methoden zodat zij na hun examen zijn voorbereid op de praktijk.

Er zijn bijvoorbeeld zes projecten uitverkoren op het gebied van zorg en welzijn, maar ook veel techniekprojecten. De gekozen projecten zijn verspreid over het hele land.

Bussemaker is blij met de voorstellen: “Alle ontwikkelingen die van invloed zijn op de arbeidsmarkt van morgen, zoals robotisering, maken het van het grootste belang dat juist in het mbo nieuwe kansen worden gecreëerd.”

Het mbo moet daarop volgens de minister inspelen en vernieuwend zijn. “Deze voorstellen leveren daaraan een cruciale bijdrage.” De minister stelde 14,5 miljoen beschikbaar, het regionale bedrijfsleven en de regionale overheid de rest.