Focus op kwaliteit

Kwaliteit en leiderschap vormen de rode draad in mijn carrière. Ik loop warm voor opdrachten die gericht zijn op innoveren en ontwikkelen van kwaliteit van zorg en dienstverlening. En voor het verbeteren van de samenwerking in organisaties en teams.

Verbindende rol

Ik leg graag verbindingen  ook bij onderhandelingen en in situaties met uiteenlopende strategische belangen. Met diplomatie en overredingskracht bereik ik resultaten met draagvlak.

Aanpak

Eigenaarschap in samenspel  kenmerkt mijn aanpak. Dat betekent dat ik mijn opdrachten altijd uitvoer in nauwe samenspraak met de opdrachtgever. De adviezen die ik geef zijn soms verrassend maar komen nooit als een verrassing.

MIJN MISSIE:

De kwaliteit van zorg- (en dienstverlening) voor patiënten (cliënten/klanten) verbeteren.

 

WAAR BEN IK GOED IN?

  • In het observeren en analyseren van processen in organisaties en tussen mensen.
  • Inzichtelijk en bespreekbaar maken daarvan ; “een spiegel voorhouden”
  • Heldere vragen stellen die uitnodigen om op een andere manier naar de gesignaleerde problemen te kijken
  • Praktisch en werkend maken van gekozen richtingen/oplossingen